כיוון מנוע תריס חשמלי

הוראות כיול מנוע סומפי עם מקלט פנימי ושלט לתריס חשמלי somfy

כיוון מנוע אוקסימו / אלטוס RTS בעשרה שלבים קלים

1 בחר את הערוץ הרצוי במידה והשלט הוא רב ערוצי

2 לחץ לחיצה ממושכת למעלה ולמטה במקביל עד לקבלת תגובה

שחרר הכפתורים וכעת המנוע יעבוד בפולסים

3 בדוק כיוון סיבוב המנוע בלחיצה למעלה התריס/הסוכך אמור לעלות ובלחיצה למטה לרדת

א - במידה והכיוון בסדר עבור לשלב 4

ב - במידה והכיוון הפוך לחץ על לחצן עצור עד לתגובת המנוע

המנוע ישנה את כיוון הסיבוב באופן אוטומטי ואז שחרר ועבור לשלב 4

4 על מנת לקבוע את נקודת העצירה התחתונה הורד את התריס

לנקודה הרצויה לחיצה על לחצן מטה

5 כאשר הגעת לנקודה התחתונה הרצויה לחץ על לחצני עצור ולמעלה במקביל

התריס יעלה באופן עצמאי שחרר את הכפתורים

6 עצור את התריס בנקודה העליונה הרצויה לחיצה על לחצן עצור

7 כאשר התריס נמצא בנקודה העליונה ישנה אפשרות

לבצע כיוון עדין לחיצה למטה או למעלה המנוע יעבוד בפולסים

8 על מנת לקבוע את נקודת העצירה העליונה שנבחרה לחץ על לחצני עצור ולמטה במקביל

התריס ירד באופן עצמאי ויעצור בנקודת עצירה התחתונה

לאחר הגעה לנקודה התחתונה

9 לסיום קביעת נקודות הקצה לחץ לחיצה ממושכת על לחצן עצור

עד לתגובת המנוע. לאחר מכן – שחרר את הכפתור

10 קביעת הערוץ הנבחר לחץ לחיצה ממושכת על לחצן בצד האחורי של השלט

עד לקבלת תגובה לאחר התגובה שחרר את הכפתור מרגע זה המנוע מכוון

קביעת נקודת עצירת הביניים

1 עצור את התריס בנקודה בה אתה מעוניין ליצור עצירת ביניים לחץ לחיצה

ממושכת על לחצן עצור

עד לקבלת תגובה מהמנוע לאחר התגובה - הנקודה נשמרה שחרר את הכפתור

הפעלת נקודת עצירת הביניים

1 בכל נקודה בה התריס ימצא במצב סטטי ללא תנועה לחיצה קצרה על לחצן עצור תפעיל

את התריס אל נקודת עצירת הביניים שנבחרה

שינוי נקודת עצירת הביניים

כדי לשנות את מיקום נקודת עצירת הביניים

1 לחץ על השלט )מעלה או מטה( עד שהתריס יגיע לנקודה המועדפת החדשה

2 לחיצה ממושכת על כפתור עצור עד לקבלת תגובה

3 נקודת עצירת ביניים חדשה הוגדרה

ביטול נקודת עצירת הביניים

1 לחיצה קצרה על כפתור עצור כשהתריס לא נע כדי שיגיע לנקודת עצירת הביניים הקיימת

חשוב לאפשר למנוע לעצור לבד

2 לחיצה ממושכת על כפתור עצור עד לקבלת תגובה

ואז לשחרר את הכפתור

3 נקודת עצירת הביניים בוטלה

שינוי נקודת קצה לאחר שהמנוע כוון

אחרי שהתריס מכוון יש אפשרות לבצע שינויים בנקודות הקצה

השלבים בהוראות מתאימים לשרטוט משמאל לימין

1 לחץ מעלה או מטה כדי להגיע לנקודת הקצה הקיימת התריס חייב לעצור לבד בנקודת הקצה

2 כשהתריס בנקודת הקצה לחץ על לחצני מעלה ומטה במקביל למשך 5 שניות עד שהמנוע מגיב

3 המנוע נמצא במצב לימוד לכן המנוע עובד בפולסים לחץ מעלה או מטה

על מנת לקבוע את נקודת הקצה החדשה

4 לאחר שהגעת לנקודת הקצה הרצויה לחץ לחיצה ארוכה על לחצן עצור עד לקבלת תגובת המנוע

5 כעת המנוע מכוון לנקודה החדשה ועובד ללא פולסים

לכיול מנוע לתריס חשמלי רגיל עם ברגי כיוון לחץ

לכיוון מנוע סומפי עם לחצנים

שירות כיוון תריס חשמלי במרכז 250 שקל 0547397200